Новини

Робота над законопроєктом про аграрні розписки

15 грудня народний депутат України Олександр Герега підтримав на засіданні Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики доопрацьований законопроєкт щодо функціонування та обігу аграрних розписок (№2805).

Раніше доопрацьований Комітетом законопроєкт був зареєстрований 19 листопада 2020 року, але щодо нього Верховною Радою не було прийнято жодного рішення.

Після зазначеної реєстрації Комітетом були проведені додаткові консультації щодо питань, які пропонуються врегулювати законопроєктом, до якого надійшли та були опрацьовані зауваження та пропозиції Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного депозитарію України, депутатських груп та окремих народних депутатів України. Крім того, виникла потреба актуалізувати зміни, що пропонуються, у зв'язку із змінами у законодавстві, які відбулись після реєстрації попередньої версії законопроєкту.

Таким чином, до оновленої редакції проєкту закону запропоновані такі зміни:

 • уточнено поняття "маркетинговий період", який тепер пропонується визначати за погодженням боржника та кредитора;
 • уточнено предмет товарної аграрної розписки в частині дати визначення формули розрахунку вартості зобов’язання за аграрною розпискою;
 • уточнено реквізити щодо страхування предмета застави за товарною аграрною розпискою;
 • уточнено визначення стандартизованої та індивідуалізованої товарної аграрної розписки;
 • виключено посилання на державні стандарти України, технічні умови, технічні регламенти та/або державні класифікатори під час визначенні якості сільськогосподарської продукції, яке буде здійснюватися за домовленістю боржника та кредитора;
 • встановлено обов’язок боржника письмово повідомити кредитора про кількість, якість, місцезнаходження вирощеної (зібраної, виробленої тощо) сільськогосподарської продукції протягом п'яти робочих днів після завершення вирощування (збирання, вироблення тощо) такої продукції;
 • уточнено предмет фінансової аграрної розписки в частині дати визначення формули розрахунку вартості зобов’язання за аграрною розпискою;
 • уточнено реквізит щодо страхування предмета застави за фінансовою аграрною розпискою;
 • уточнено визначення стандартизованої та індивідуалізованої фінансової аграрної розписки;
 • встановлено, що у разі переходу права власності або користування на земельну ділянку, зазначену в аграрній розписці як місце вирощування (збирання, вироблення тощо) майбутньої сільськогосподарської продукції, новий власник (користувач) земельної ділянки стає солідарним боржником відносно кредитора;
 • проведені уточнення щодо форми стандартизованих аграрних розписок;
 • уточнено положення щодо механізмів зміни стандартизованої аграрної розписки на індивідуалізовану;
 • передбачено, що боржник має право передати вже заставлену за аграрною розпискою майбутню сільськогосподарську продукцію в наступну заставу за аграрною розпискою лише за згодою попереднього кредитора;
 • удосконалено положення щодо відносини застави за аграрною розпискою;
 • визначено порядок оплати страхування предмета застави у випадку невиконання зобов’язання за страхуванням предмета застави за аграрною розпискою боржником;
 • доповнено положенням про можливість домовленості боржника та кредитора про зміну предмета застави у разі передачі боржником права власності на заставлену сільськогосподарську продукцію;
 • змінені засади функціонування Реєстру аграрних розписок, держателем якого запропоновано визначити центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, державну політику у сферах сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави (стаття 10);
 • запропонована можливість вибору кредитором обліку аграрних розписок як об’єктів цивільних прав здійснюється в Реєстрі аграрних розписок або у вигляді облікових записів на рахунках в цінних паперах в системі депозитарного обліку цінних паперів з відображенням відомостей про реквізити аграрної розписки в Реєстрі аграрних розписок, а також передбачені відповідні механізми реалізації двох можливих форм обліку аграрних розписок;
 • переглянуті процедури виконання виконавчого напису, вчиненого на аграрній розписці про витребування та передачу предмета застави за аграрною розпискою, передача кредитору предмета застави аграрної розписки.

Розгляд законопроєкту чекаємо на найближчому пленарному тижні Верховної Ради України.

Відео

Олександр Герега

Народний депутат України

Олександр Герега

Народний депутат України

Народний депутат України
Президент Федерації важкої атлетики України
Віцепрезидент Української асоціації футболу
Перший віцепрезидент Федерації волейболу України


Персональний сайт